Language:
Listen radio onlineMelodie FM


Melodie FM
Rating :5.00
 


Last updated:
2012-06-17 06:04:01
Country: HaitiListen to radio stations broadcasting from Haiti
City: Port-au-Prince
Address: 74 Rue Capois, Port-au-Prince, Haïti
FM (MHz): 103.3
Genre: Variety
Phone: 3 452-0428 ou 3 454-
Language of broadcast: French
E-mail: melodiefm@hotmail.com
Website:  www.radiomelodiehaiti.com


Related Stations:


Comment:suzie ferdinand say's:
20 October 2012 15:31:12
I really love that radio so guys keep on going,yon gwo kout chapo pou direkte a ,epi yon salitasyon pou Dj Darlin ak Aderson.
   
suzie ferdinand say's:
20 October 2012 15:31:12
I really love that radio so guys keep on going,yon gwo kout chapo pou direkte a ,epi yon salitasyon pou Dj Darlin ak Aderson.
   
Your name ... say's:
12 July 2012 19:45:32
Mesye medam Bonjou,

Kòman w ye? mwen ak tout kòlèg mwen yo ta renmen itilize vwa w pou mande Prezidan an ak tout gouvèmen an poukisa l ap fè Kanaval dè flè? Ki rezon dèt li? kisa l ap pote pou peyi a: sou plan ekonomik? Social? Cultirèl? Si peyi a te reponn ak kritè nòmal yo tankou pwoprete, sekirite, sante elatrye nou tap konpran e menm sèten ke fèt sa a tap yon reyisit. Men nou pa gen anyen ki pou fasilite reyisit li. Kòm nou pa anmezi pou n ta konseye moun ka p dirije nou yo, si nou ta gen you chans pou nou ta di yo kichòy nan non pèp la, nou tap di yo eske yo pran sant peyi a men jan ti malere yo ap respire tout lodè, tout sant ki pa bon pou sante yo? èske yo wè menm jan ak ti pèp la : dekonb, tant defrechi ak tout pil fatra yo oblije ap manje sou yo a? Eske yo panse ak pil manman ak papa menm le yo gen yon ti degaje yo paka voye timoun yo lekòl? Ak sila ki pa gen anyen, ki pap benefisye nan “èd” yo bay pou lekòl la?Ni konkou Ministè Fan map bay 500 fanm nan nò yo sou tout fanm nou genyen nan peyi a?
Nou prèske sèten ke yo pap viv nan menm Ayiti ak tout Ayisyen sinon Yo pa ta vi n di nou ke yo pral fè yon lòt kanaval, ke yo paka bay 14èm nan, yo paka bay profesè, polisye ogmantasyon ki dire anplwaye leta? Si yo te konnen ke kanaval sila a ta p pote fri yo ta kite yon lespwa pou tout bagay sa yo fèt paske lè w depanse yon kòb ou sipoze jwen benefis, antouka se sa tout moun toujou konnen. Sidonk yo di yo pa gen kòb men y ap depanse nan kanaval dè flè sa vle di yo konnen yo pap antre sen kòb. Si sa pate yo ta p tann benefis la pou yo bay pèp la sa li espere a.
Pouki donk yo ap depanse nan vid yon kòb ki la, ki kafè tout sa yo di yo paka fè yo? Pouki yo pa depanse lajan sa pou soulaje soufrans, tèt chaje pèp sa ki bouke nan pwogram fèt kant li paka manje, li pa ka voye pitit li lekòl? Vaz plen li prèt debòde? Di yo pou nou reflechi, ouvè zòrèy, kale je yo pou yo wè peyi ak menjan tout pèl la k ap soufri a wèl.

Mèsi.
   
Your name ... say's:
12 July 2012 19:45:32
Mesye medam Bonjou,

Kòman w ye? mwen ak tout kòlèg mwen yo ta renmen itilize vwa w pou mande Prezidan an ak tout gouvèmen an poukisa l ap fè Kanaval dè flè? Ki rezon dèt li? kisa l ap pote pou peyi a: sou plan ekonomik? Social? Cultirèl? Si peyi a te reponn ak kritè nòmal yo tankou pwoprete, sekirite, sante elatrye nou tap konpran e menm sèten ke fèt sa a tap yon reyisit. Men nou pa gen anyen ki pou fasilite reyisit li. Kòm nou pa anmezi pou n ta konseye moun ka p dirije nou yo, si nou ta gen you chans pou nou ta di yo kichòy nan non pèp la, nou tap di yo eske yo pran sant peyi a men jan ti malere yo ap respire tout lodè, tout sant ki pa bon pou sante yo? èske yo wè menm jan ak ti pèp la : dekonb, tant defrechi ak tout pil fatra yo oblije ap manje sou yo a? Eske yo panse ak pil manman ak papa menm le yo gen yon ti degaje yo paka voye timoun yo lekòl? Ak sila ki pa gen anyen, ki pap benefisye nan “èd” yo bay pou lekòl la?Ni konkou Ministè Fan map bay 500 fanm nan nò yo sou tout fanm nou genyen nan peyi a?
Nou prèske sèten ke yo pap viv nan menm Ayiti ak tout Ayisyen sinon Yo pa ta vi n di nou ke yo pral fè yon lòt kanaval, ke yo paka bay 14èm nan, yo paka bay profesè, polisye ogmantasyon ki dire anplwaye leta? Si yo te konnen ke kanaval sila a ta p pote fri yo ta kite yon lespwa pou tout bagay sa yo fèt paske lè w depanse yon kòb ou sipoze jwen benefis, antouka se sa tout moun toujou konnen. Sidonk yo di yo pa gen kòb men y ap depanse nan kanaval dè flè sa vle di yo konnen yo pap antre sen kòb. Si sa pate yo ta p tann benefis la pou yo bay pèp la sa li espere a.
Pouki donk yo ap depanse nan vid yon kòb ki la, ki kafè tout sa yo di yo paka fè yo? Pouki yo pa depanse lajan sa pou soulaje soufrans, tèt chaje pèp sa ki bouke nan pwogram fèt kant li paka manje, li pa ka voye pitit li lekòl? Vaz plen li prèt debòde? Di yo pou nou reflechi, ouvè zòrèy, kale je yo pou yo wè peyi ak menjan tout pèl la k ap soufri a wèl.

Mèsi.
   
Listen online Melodie FM

Winamp Media Player

Install Winamp


Station not playing? Try to open M3U file on your computer - listen.m3u

open player in new window


Favorites