Language:
Listen radio onlineKatidral


Katidral
Rating :5.00
 


Last updated:
2012-06-16 21:39:31
Country: MaltaListen to radio stations broadcasting from Malta
City: Victoria
Address: Radju Katidral Pjazza tal-Katidral Ċittadella Victoria Għawdex VCT1822 Malta
FM (MHz): 90.9
Genre: Christian Rock
Phone: +356 21565550
Language of broadcast: English
E-mail: info@radjukatidral.com
Website:  www.radjukatidral.com
Description: Radju Katidral ilu miftuh mit- 23 ta' Dicembru 1999 ghal dawn l- ahhar snin dejjem kiseb success dan grazzi ghas- semmiegha tieghu minhabba r- rispons li jircievi.

Madanakollu Radju Katidral li jxandar fuq 90.90 Fm Stereo jaghti servizz kemm ghal Katidral ta' Ghawdex kif ukoll ta' servizz lil komunita parrokjali tal- Katidral. Manadanakollu ahna ghadhna sens ta' sodisfazzjon minhabba li permezz ta' website numru ta' emigranti u Maltin isegwu dak kollu li jkun qed jigri gewwa Ghawdex rigward tal- festa ta' Santa Marija kif ukoll meta jsiru numru ta’ attivatijiet ohra.

Radju Katidral ghandu zewg studios minn fejn jxandar dawn jinsabu wiehed fil- bini tal- Katidral ta' Ghawdex u l- iehor fil- kumpless tal- Librerija pubblika tal- Katidral. Barra minn hekk dawn l- istudios huma it- tnejn l- linkjati ma’ xulxin dan juri t- teknologija li jahdem biha Radju Katidral.


Related Stations:


Comment:


Listen online Katidral

Windows Media Player

Install WMP


Station not playing? Try to open ASX file on your computer - listen.asx

open player in new window


Favorites