Language:
Listen radio onlineAniol Beskidów


Aniol Beskidów
Rating :5.00
 


Last updated:
2012-06-16 21:47:58
Country: PolandListen to radio stations broadcasting from Poland
City: Bielsko
Address: 43-346 Bielsko-Bialaul. Sw. Jana Chrzciciela 14
FM (MHz): 90.2
Genre: Polish
Phone: 033 810 41 89
Fax: 033 810 41 89
Language of broadcast: Polish
E-mail: radio@aniolbeskidow.pl
Website:  www.aniolbeskidow.pl
Description: W art. 48.3 Ustawy z dn. 17 maja 1989 r. o Stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczpospolitej Polskiej zapisano, że Kościół ma prawo do zakładania i używania urządzeń radiokomunikacyjnych, przeznaczonych do nadawania programów radiofonicznych i telewizyjnych oraz do uzyskiwania w tym celu niezbędnych częstotliwości.
Na mocy tego zapisu 18 sierpnia 1994 r. diecezja Bielsko-Żywiecka otrzymała od Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji koncesję radiową, dotyczącą częstotliwości 72,35 MHz, która od początku służyła Radiu Maryja z Torunia; w późniejszym czasie Radio Maryja otrzymało własną, dużą częstotliwość 88,4 MHz.
Radio Anioł Beskidów realizuje postanowienia zawarte w koncesji nr 024/P/2001-R z dnia 14 sierpnia 2001 r., wydanej przez Krajową Radę Radiofonii i Telewizji.
4 stycznia 1998 r. Ksiądz Biskup Tadeusz Rakoczy poświęcił pierwsze studio Radia Diecezji Bielsko-Żywieckiej, z którego rozpoczęliśmy nadawanie godzinnego programu radiowego na częstotliwości Radia Maryja 88,4 MHz i częstotliwości diecezjalnej 72,35 MHz. Dwa lata później nastąpiło otwarcie kolejnego studia. Wówczas też rozpoczęto rozszerzanie programu radiowego.
Od początku audycje Radia Diecezjalnego towarzyszyły peregrynacji kopii wizerunku Matki Bożej Częstochowskiej w diecezji Bielsko-Żywieckiej. Wraz z obrazem docieraliśmy do każdej parafii. Nasze audycje budowały świadomość jedności Kościoła Bielsko-Żywieckiego, ożywiały przeżycia religijne, związane z peregrynacją, a samo Radio na dobre zaistniało w świadomości wiernych.

Nasz Program
Radio nadaje program całodobowo. Jego szczytem jest eucharystia, transmitowana w dni powszednie o 8.15, a w niedziele o 9.00. Urządzenia, którymi obecnie dysponuje radio umożliwiają transmisję tylko z kościoła w Komorowicach. Program przed Mszą służy przygotowaniu do niej. Zajmuje go modlitwa (pacierz, jutrznia, godzinki) i refleksja. Codziennie odmawiamy ze słuchaczami Anioł Pański, Koronkę do Bożego Miłosierdzia, nieszpory (lub w tym czasie nabożeństwo majowe albo różaniec), Apel Jasnogórski i kompletę. Duży nacisk radio kładzie na formację religijną. Na czoło wysuwa się tutaj teologia biblijna. Kilkakrotnie w ciągu dnia wracamy do tekstów czytań mszalnych, ze szczególnym uwzględnieniem komentarza do Ewangelii. Prowadzimy również ciągłą lekturę Pisma św. z komentarzem (Godzina Biblijna). W dni powszednie głosimy też katechezę. Codzienny program dopełniają dane kalendarzowe o dniu, myśl dnia, sylwetki patronów dnia oraz kalendarium historyczne - zestawienie rocznic wydarzeń, które w danym dniu przypadają, własny serwis informacyjny, wzbogacony o dziennik Radia Watykańskiego oraz audycje poradnicze i popularnonaukowe, dotyczące m.in. zdrowia, wychowania, książki, filmu, muzyki, kultury słowa i obyczajów. Dokładny program radiowy prezentuje ramówka, zamieszczona w załączeniu.

Anielska muzyka
Stosunkowo największą ilość czasu antenowego zajmuje muzyka. W radiu diecezjalnym - poza muzycznymi blokami tematycznymi (90 min. dziennie) prezentujemy wyłącznie muzykę chrześcijańską, również ją traktując jako narzędzie ewangelizacji. Muzyka ta, choć cicho o niej w mediach, coraz bardziej się rozwija, jest na coraz wyższym poziomie, przyciąga coraz więcej profesjonalnych twórców i wykonawców, jest coraz łatwiej dostępna. W radiu często pojawia się tez muzyka klasyczna, a w okolicach programów modlitewnych muzyka kościelna.


Related Stations:


Comment:


Listen online Aniol Beskidów

Windows Media Player

Install WMP


Station not playing? Try to open ASX file on your computer - listen.asx

open player in new window

Favorites